Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Mattheüs 22:15-22.