De rest van het verhaal: over het scharlaken koord door de geschiedenis van God met mensen. Vanuit die lijn kun je de betekenis van de geboorte van ‘Immanuel’ dat is de Here Jezus beter begrijpen. Net als de herders kun je de blijdschap die dat geeft weer intens beleven en doorgeven.