Heiligheid en broederliefde, een aansporing van Petrus over de ongeveinsde liefde en de grote gift die God geeft. (1 Petrus 1:13-2:3)