Wat zegt de Bijbel over de doop? Handelingen 8:26-40 en andere teksten over de doop worden gelezen en toegelicht.