Helaas is de geluidsopname van deze dienst mislukt.

Br. Koehorst sprak over “vruchtdragen” en “sterven aan jezelf” nav:
* Johannes 15: 1-18
Met daaraan gerelateerd de volgende Schriftgedeelten:
* Gen 1:11
* Luk 3:8
* Jak 3:11
* Gal 5:5-6
* Joh 12:24-28
* Jer 53
* Rom 8:29