De eerste minuten van deze preek zijn niet opgenomen. Br Koehorst las de geschiedenis voor van de Emmaüsgangers en waarin we kunnen lezen dat hun ogen gesloten bleven en later geopend werden bij de breking van het brood.