In principe kan ieder aan deze Maandagavond Bijbel Seminars deelnemen die de wens heeft, Gods Woord beter te leren kennen. Deelnemers moeten de hele Bijbel als Gods Woord zien en werkelijk het verlangen hebben te groeien in het geloof en te leven in overeenstemming met God. Deelname kan vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Het doel van de Maandagavond Bijbel Seminars is om een Bijbelgetrouwe uitleg te geven. De cursussen zullen beginnen op D.V. maandag 7 september 2020. Opgave kan via het aanmeldingsformulier.

De Maandagavond Bijbel Seminars zijn in de eerste plaats voor hen die één (of meer jaren) bereid zijn om deze studies te volgen. Zij melden zich steeds voor één jaar aan en kunnen dat ook weer doen voor de vervolgjaren.