• Wie is God? Drie-eenheid?
• Overzicht over het Oude Testament
• Overzicht over het Nieuwe Testament
• Christus in het Oude Testament
• Wat is de kerk/gemeente?
• Het belang van kerkgeschiedenis
• Wat zegt de Bijbel over de toekomst?
• Bijbels pastoraat
• Evangelisatie / Zending
• Wapens tegen Bijbelkritiek
• Een scala van belangrijke thema’s uit de Bijbel

Het hoofdthema van de twee avonden per maand is steeds de bestudering van een Bijbelboek, zodat ieder een globaal overzicht van Gods Woord zal krijgen.

Extra Modules Oude Talen (zijn uitsluitend bij de ZBS in Zwolle te volgen, apart aanmelden is noodzakelijk via Aanmeldingsformulier):

• Basiscursus Nieuwtestamentisch Grieks (eerste en tweede jaar)
• Basiscursus Hebreeuws (derde en vierde jaar)