Je zult benieuwd zijn naar het aantal studie-uren, dat je zult moeten investeren om de seminars met succes te kunnen volgen. Eén goede raad willen we je in ieder geval geven: lees het betreffende Bijbelboek geheel door aan de voorafgaande maandagavonden.

In het lesprogramma kun je zien welk Bijbelboek aan de beurt is. Mochten er vragen bij je opkomen tijdens het lezen, noteer die en stel ze tijdens de cursus. Verder krijg je van de meeste docenten een ‘hand-out’ van het behandelde onderwerp, dat voor verdere studie gebruikt kan worden.

Samenvattend: de studielast is net zo licht of zwaar als jij die maakt.

Van het manna wordt dit gezegd: ‘Wie veel had verzameld, had niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zó veel verzameld als hij eten kon.’ (Ex.16:18)