Razzak Avakhti, Meppel (1955)
In Iran heb ik mijn vrouw Leyla leren kennen en samen hebben wij vier prachtige zoons gekregen en inmiddels bijna 5 kleinkinderen. Geboren in Karkuk in het mooie Irak. Ik ben in 1990 via Iran gevlucht naar Nederland. We hebben eerst 25 jaar in Staphorst gewoond en sinds september 2016 wonen we in Meppel. In Staphorst zijn we tot geloof in de Heere Jezus gekomen. Nu ben ik fulltime evangelist en spreek, met dank aan God, meerdere Arabische talen. Daardoor kan en mag ik de opdracht van de Heere uitvoeren om veel vluchtelingen uit het Nabije Oosten, maar ook veel Nederlanders, met blijdschap te vertellen over de redding die bij de Heere Jezus is te vinden.

Ronald de Jong, Nieuwleusen (1961)
Getrouwd en gezegend met 3 kinderen. Opgegroeid in een Christelijk gezin en tot persoonlijk geloof gekomen op 14 jarige leeftijd. Na een studie elektrotechniek, bedrijfskunde en een carrière in het bedrijfsleven nu werkzaam bij de gemeentelijke overheid. Naast het dagelijks werk gedreven om het Woord van God te bestuderen en dat weer door te geven aan anderen.


Berend Evenblij (1958)
Gehuwd met Janneke. Sinds mijn studententijd actief in kinder en jongerenwerk. Later ook steeds vaker gesproken voor volwassenen. Inmiddels is dat (gezien mijn leeftijd en de hunne) eigenlijk ook jongerenwerk. Vooral in de interactie met tieners overtuigd geraakt van het belang om het Woord aan het woord te laten. En om dat Woord te lezen als een doorlopend boek. Zodat je het verhaal van de bijbel als geheel te zien krijgt en de speciale rol daarin van elk bijbelboek apart. Elektrotechnisch ingenieur bij een bedrijf die elektrische installaties levert voor de scheepvaart, offshore en industrie. Voor nadere informatie even Googlen op LinkedIn Berend Evenblij.

Albert Eysink (1952)
Opgegroeid bij godvrezende ouders. Tot geloof gekomen op 12 jarige leeftijd. Getrouwd met Sjoerdje (geb. Geertsma). We zijn dankbaar voor 2 dochters. Sinds een jaar afgezwaaid bij het VMBO waar ik Engels en Duits en rekenen gaf. Het Woord verkondigen, een herderlijke dienst onder zeelieden verrichten en bijbelstudies houden zijn o.a. mijn bezigheden. Daarnaast ben ik werkzaam als verkoper van waterontharders, maar spreek het liefst over het Levende Water!

Kees Fieggen (1951)
Getrouwd met Lya. Ik heb vier kinderen, waarvan de jongste al heel vroeg naar de Heer is gegaan.
We zijn gezegend met zes kleinkinderen. Toen ik 19 was, ben ik in London op Picadilly Circus tot bekering gekomen. Thuisgekomen wist ik bij welke kerk ik me moest aansluiten en zakte weg. Na enkele maanden werd ik ziek – er was maar één boek waar ik niet misselijk van werd…

Na mijn studie in Wageningen ben ik 41 jaar lang docent biologie / natuurwetenschappen geweest. Daarnaast heb ik me grondig verdiept in de Bijbel en ben steeds meer onderwijs uit Gods Woord gaan geven – in de gemeente, via lezingen en via het schrijven van artikelen voor Focus op de Bijbel. Naast een commentaar op Hebreeën heb ik ook een boek over Bijbel, wetenschap en oorsprong geschreven. Sinds ik met pensioen ben, is er werk in en voor India bijgekomen.

Jaap Fijnvandraat, Zoetermeer (1953)
Vader van 5 kinderen en grootvader van 7 kleinkinderen. Opgegroeid in een gelovig gezin (2 Tim. 1 : 5) en tot zekerheid van het geloof gekomen op 16 jarige leeftijd in de Oase kampen. Ca. 25 jaar meegewerkt als jeugdleider in de Oase kampen. Sinds ca. 10 jaar mede leiding gevend aan de lokale jeugd groep van ca. 15 jonge mensen d.m.v. workshops Bijbellezen. Heeft het voorrecht te mogen dienen met het Woord in de plaatselijke vergadering alsmede daarbuiten bijv. in Duitstalige vergaderingen tijdens de vakanties.

Opleiding: middelbare school aangevuld met nationale en internationale (academische) Inkoop kwalificaties. Inmiddels gepensioneerd, na een loopbaan als Europese −en Global Category manager
bij een oliemaatschappij, en deze loopbaan beëindigd als Global Procurement trainer.

Tinus Geertsma, De Weere (1966)
Ik ben Tinus Geertsma (1966) en woon met mijn vrouw Henriëtte in De Weere, een klein dorpje in Noord-Holland. We hebben drie kinderen (Ruben, Debora en Anna) die inmiddels het huis uit zijn. De Heer heeft ons ook twee kleinkinderen gegeven.

In het ‘dagelijkse leven’ ben ik mediator (bemiddelaar tussen partijen die onenigheid hebben), en heb ik sinds dit jaar (2019) een eigen autorijschool (www.geertsmarijschool.nl). Ik probeer een mooie mix te maken tussen beide activiteiten. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, maar kan mij nog heel goed herinneren dat ik als 11-jarig jochie in het jongenskamp De Oase (Doetinchem) zekerheid van mijn geloof kreeg. Kort daarna – ik was 12 – heb ik mij laten dopen. Hoewel jong, was dat een hele bewuste keuze. Daarna heeft de Bijbel mij altijd zeer aangetrokken. Het bestuderen van Gods Woord, zowel persoonlijk alsook gezamenlijk (op conferenties etc. bijvoorbeeld), loopt een beetje als een rode draad door mijn leven. Ik deel graag datgene wat ik heb mogen zien en ontdekken van zijn rijkdommen. In dat verband leid ik een paar Bijbelstudieavonden, zowel voor jongeren als voor ouderen, en spreek daar waar de Heer een taak geeft.

Gerard Hoddenbagh, Brunssum (1949)
Getrouwd met Gerda, 8 kinderen, 14 kleinkinderen (11 – 0 jaar). Opgegroeid in Den Haag in een christelijk gezin. Met 13 jaar Jezus in mijn hart gevraagd en gedoopt. Daarna ben ik van mijn 15de tot mijn 21ste afgedwaald. Na mijn militaire diensttijd ben ik radicaal tot God teruggekeerd met het verlangen om de Heer Jezus te volgen waar Hij mij zendt.Getrouwd met Gerda, 8 kinderen, 14 kleinkinderen (11 – 0 jaar). Opgegroeid in Den Haag in een christelijk gezin. Met 13 jaar Jezus in mijn hart gevraagd en gedoopt. Daarna ben ik van mijn 15de tot mijn 21ste afgedwaald. Na mijn militaire diensttijd ben ik radicaal tot God teruggekeerd met het verlangen om de Heer Jezus te volgen waar Hij mij zendt.
Opleiding: vliegtuig instrumentmonteur (Anthony Fokkerschool) en Sociale Academie (MBO − IW). Sinds 1975 fulltime in het werk van de Heer als evangelist en bijbelleraar in Brunssum en omgeving en regelmatig ook in het buitenland.

Dirk-Jan Jansen, Harderwijk (1971)
Getrouwd met Ilona, drie kinderen van 15, 14 en 5. Ik heb twee broers.

Ik kwam tot levend geloof in 1993, waarna ik na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs fulltime het woord ben gaan onderwijzen, o.a. in de prediking. Het is mijn verlangen dat gelovigen groeien in de gezonde leer, zodat ze geworteld zijn in de Heer Jezus. Zie verder mijn website: dirkjanjansen.nl.

Tony Jonathan, Arnhem (1952)
Getrouwd met Trix, 6 kinderen en 12 kleinkinderen. Geboren en opgegroeid in Indonesië. Jeugdarts bij AZC-kinderen.

 

 

Ger de Koning, Middelburg (1948)
Sinds mijn volledige overgave aan de Heer Jezus Christus rond 1970 “is het Woord van God mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart” (Jer. 15:16) geworden. Dit resulteerde in het schrijven van eenvoudige, maar niet oppervlakkige, commentaren over alle Bijbelboeken en over verschillende Bijbelse onderwerpen. Daarvan zijn er diverse vertaald in andere talen. Zie kingcomments.com en oudesporen.nl. Verder zijn er veel mogelijkheden om het Woord van God te onderwijzen in toespraken, bijbellezingen en op conferenties in binnen- en buitenland. Ik ben getrouwd met Willy. We hebben zes kinderen en achttien kleinkinderen.

Gerard Kramer, Brunssum (1954)
Getrouwd met Corrie, 6 kinderen, 10 kleinkinderen. In een christelijk gezin opgegroeid, heb een Timotheus-bekering gehad. Heb klassieke talen en geschiedenis gestudeerd, en was tot september 2018 docent in deze vakken. Ik spreek regelmatig over Bijbelse onderwerpen, heb Bijbelcommentaren geschreven en schrijf voor ‘Rechtstreeks’ en ‘Focus op de Bijbel’.

 

Andries Loos, Zwolle (1949)
Al bijna een halve eeuw gelukkig getrouwd met Ike. We kregen vijf kinderen en momenteel zijn we opa en oma van tien kleinkinderen. In een christelijk gezin opgegroeid en tot bekering gekomen in mijn puberteit. Sinds die tijd een verlangen gehad de Heer Jezus beter te leren kennen. Daartoe had ik alle gelegenheid, want ik kon mee met anderen naar Bijbelstudieconferenties en andere Bijbelstudiedagen. Mijn opleiding aan de Hervormde Kweekschool in Zwolle heb ik in 1971 met succes mogen afronden. Ongeveer 44 jaar met plezier werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht en directeur. Daarnaast samen met een redactieteam het jeugdmaandblad ‘Vast &Zeker’ geredigeerd en in de vakanties kampwerk in Laag-Soeren mogen doen. Nu ben ik met pensioen en mag vrijwilligerswerk bij Uitgeverij Daniël doen.

Jan Remmelink (1964)
Ik ben heel laat getrouwd, geen kinderen. Op mijn 13e tot geloof gekomen, daarna in een jarenlange crisis geraakt die mij uiteindelijk tot grote zegen werd. Na een talenstudie 12 jaar in Duitsland gewoond, sinds 2002 weer terug in Nederland en werkzaam in het bedrijfsleven. Naast mijn werk veel bezig met pastoraal- en jeugdwerk. Steeds weer op zoek naar wat de Bijbel bedoelt en hoe wij dat vertalen naar ons dagelijks leven.

 

Willem Van Duijn, Katwijk Zuid-Holland (1959)
Getrouwd en heb 3 kinderen. Op mijn 17e jaar liet ik mij dopen en na vallen en opstaan een enthousiaste discipel van Jezus geworden. Na een opleiding in de Groenvoorziening ben ik bij de gemeente Katwijk in dit vakgebied aan het werk gegaan en ben nu Wijkbeheerder van de buitenruimte en ga naar de Vergadering van Gelovigen te Katwijk.