Herm Jansen, Dinxperlo
Beroep: Leraar aan het ROC graafschap College Doetinchem. Privé: bijna dertig jaar getouwd met Erna, we hebben samen vier kinderen tussen 22 en 28 jaar. Drie dochters en een zoon.
Ik heb op jonge leeftijd de Heer Jezus aangenomen als mijn Redder en Verlosser. Jarenlang mocht ik jeugdwerk (bijbelles) en (jongeren) Bijbelstudies doen. Al enkele jaren presenteer ik wekelijks christelijke radioprogramma’s voor de lokale omroepen van Dinxperlo en Aalten. Het leven met de Heer kreeg voor mij een groeispurt toen ik ongeveer 20 jaar geleden voor mijzelf doorkreeg wat het betekent te leven door en in de kracht van de Geest (in alle zwakte). Het verschil tussen Romeinen 7 en 8 werd mij plotseling duidelijk, dit gaf mij persoonlijk een gevoel van bevrijding.

Dick van Scharrenburg, Barneveld
Ik ben Dick van Scharrenburg uit Barneveld waar ik ook de plaatselijke Vergadering bezoek. Ik ben geboren in 1952 en gelukkig getrouwd met Anneke. Verder ben ik vader van 4 dochters en opa van 10 kleinkinderen. Toen ik 12 was heb ik de Here Jezus voor het eerst bedankt voor wat Hij voor mij gedaan heeft. Daar werd ik erg blij van, maar Hij waarschijnlijk nog veel meer. Ik begon mijn loopbaan als bloemist en jaren later verkocht ik mijn bloemenwinkel en werd (straat)evangelist, omdat ik me daar sterk toe geroepen voelde. Daarnaast geef ik o.m. met een maquette van de tabernakel presentaties op scholen, aan groepen en in kerken. Omdat plantjes en bloemetjes ook nog steeds mijn hart hebben, heb ik op tuinbeurzen ooit Bijbelse tuinen aangelegd. Op dit moment probeer ik samen met Anneke in Duitsland in de Eifel zo’n tuin te realiseren in de hoop dat ook daar meer Evangelielicht mag gaan schijnen.

Rudi Hakvoort
Rudi Hakvoort (1966) is wetenschapper, theoloog en adviseur. Van zijn hand verschenen verschillende boeken op het gebied van het christelijke geloof, Bijbeluitleg en leiderschap. Daarnaast spreekt Rudi Hakvoort in diverse gemeenten. Hij groeide op in een reformatorische kerk. Deze vormde in zijn geloofsleven de basis voor eerbied en de heiligheid van God en legde tevens het fundament van de rechtvaardiging op grond van geloof. Later leerde hij vanuit de evangelische hoek het belang van een gepassioneerd, persoonlijk geloofsleven kennen. Behalve op kerkelijk vlak is Rudi Hakvoort ook actief in de wetenschappelijke en zakenwereld. Na zijn studie technische natuurkunde en zijn opleiding tot stralingsdeskundige is hij gepromoveerd op het vlak van vaste stofonderzoek, een onderwerp op het raakvlak van kernfysica en materiaalkunde. Sinds midden jaren ’90 van de vorige eeuw is hij werkzaam in de energiesector. Dat doet hij op dit moment als universitair hoofddocent van de TU-Delft en als partner bij adviesbureau D-Cision. Rudi Hakvoort is voorzitter van het bestuur van Stichting De Mangoboom. Deze stichting zet zich in voor weeskinderen in Burkina Faso. U wordt hartelijk uitgenodigd om ook op de site van deze stichting een kijkje te nemen: www.demangoboom.nl

Razzak Avakthi, Meppel
In Iran heb ik mijn vrouw Leyla leren kennen en samen hebben wij vier prachtige zoons gekregen en inmiddels bijna 5 kleinkinderen. Geboren in Karkuk in het mooie Irak. Ik ben in 1990 via Iran gevlucht naar Nederland. We hebben eerst 25 jaar in Staphorst gewoond en sinds september 2016 wonen we in Meppel. In Staphorst zijn we tot geloof in de Heere Jezus gekomen. Nu ben ik fulltime evangelist en spreek, met dank aan God, meerdere Arabische talen. Daardoor kan en mag ik de opdracht van de Heere uitvoeren om veel vluchtelingen uit het Nabije Oosten, maar ook veel Nederlanders, met blijdschap te vertellen over de redding die bij de Heere Jezus is te vinden.

Ronald de Jong, Nieuwleusen
Getrouwd en gezegend met 3 kinderen. Opgegroeid in een Christelijk gezin en tot persoonlijk geloof gekomen op 14 jarige leeftijd. Na een studie elektrotechniek, bedrijfskunde en een carrière in het bedrijfsleven nu werkzaam bij de gemeentelijke overheid. Naast het dagelijks werk gedreven om het Woord van God te bestuderen en dat weer door te geven aan anderen.

Berend Evenblij
Gehuwd met Janneke. Sinds mijn studententijd actief in kinder en jongerenwerk. Later ook steeds vaker gesproken voor volwassenen. Inmiddels is dat (gezien mijn leeftijd en de hunne) eigenlijk ook jongerenwerk. Vooral in de interactie met tieners overtuigd geraakt van het belang om het Woord aan het woord te laten. En om dat Woord te lezen als een doorlopend boek. Zodat je het verhaal van de bijbel als geheel te zien krijgt en de speciale rol daarin van elk bijbelboek apart. Elektrotechnisch ingenieur bij een bedrijf die elektrische installaties levert voor de scheepvaart, offshore en industrie. Voor nadere informatie even Googlen op LinkedIn Berend Evenblij.

Albert Eysink
Opgegroeid bij godvrezende ouders. Tot geloof gekomen op 12 jarige leeftijd. Getrouwd met Sjoerdje (geb. Geertsma). We zijn dankbaar voor 2 dochters. Sinds een jaar afgezwaaid bij het VMBO waar ik Engels en Duits en rekenen gaf. Het Woord verkondigen, een herderlijke dienst onder zeelieden verrichten en bijbelstudies houden zijn o.a. mijn bezigheden. Daarnaast ben ik werkzaam als verkoper van waterontharders, maar spreek het liefst over het Levende Water!

Kees Fieggen
Getrouwd met Lya. Ik heb vier kinderen, waarvan de jongste al heel vroeg naar de Heer is gegaan. We zijn gezegend met zes kleinkinderen. Toen ik 19 was, ben ik in London op Picadilly Circus tot bekering gekomen. Thuisgekomen wist ik bij welke kerk ik me moest aansluiten en zakte weg. Na enkele maanden werd ik ziek − er was maar één boek waar ik niet misselijk van werd… Na mijn studie in Wageningen ben ik 41 jaar lang docent biologie / natuurwetenschappen geweest. Daarnaast heb ik me grondig verdiept in de Bijbel en ben steeds meer onderwijs uit Gods Woord gaan geven − in de gemeente, via lezingen en via het schrijven van artikelen voor Focus op de Bijbel. Naast een commentaar op Hebreeën heb ik ook een boek over Bijbel, wetenschap en oorsprong geschreven. Sinds ik met pensioen ben, is er werk in en voor India bijgekomen.

Jaap Fijnvandraat, Zoetermeer
Vader van 5 kinderen en grootvader van 7 kleinkinderen. Opgegroeid in een gelovig gezin (2 Tim. 1 : 5) en tot zekerheid van het geloof gekomen op 16 jarige leeftijd in de Oase kampen. Ca. 25 jaar meegewerkt als jeugdleider in de Oase kampen. Sinds ca. 10 jaar mede leiding gevend aan de lokale jeugd groep van ca. 15 jonge mensen d.m.v. workshops Bijbellezen. Heeft het voorrecht te mogen dienen met het Woord in de plaatselijke vergadering alsmede daarbuiten bijv. in Duitstalige vergaderingen tijdens de vakanties. Opleiding: middelbare school aangevuld met nationale en internationale (academische) Inkoop kwalificaties. Inmiddels gepensioneerd, na een loopbaan als Europese −en Global Category manager bij een oliemaatschappij, en deze loopbaan beëindigd als Global Procurement trainer.

Tinus Geertsma, De Weere
Ik ben Tinus Geertsma (1966) en woon met mijn vrouw Henriëtte in De Weere, een klein dorpje in Noord−Holland. We hebben drie kinderen (Ruben, Debora en Anna) die inmiddels het huis uit zijn. De Heer heeft ons ook twee kleinkinderen gegeven. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, maar kan mij nog heel goed herinneren dat ik als 11−jarig jochie in het jongenskamp De Oase (Doetinchem) zekerheid van mijn geloof kreeg. Kort daarna − ik was 12 − heb ik mij laten dopen. Hoewel jong, was dat een hele bewuste keuze. Daarna heeft de Bijbel mij altijd zeer aangetrokken. In het ‘dagelijkse leven’ ben ik mediator (bemiddelaar tussen partijen die onenigheid hebben). Ook ben ik bezig met het opzetten van een autorijschool. Het bestuderen van Gods Woord, zowel persoonlijk alsook op conferenties etc., loopt een beetje als een rode draad door mijn leven. Ik deel graag datgene wat ik heb mogen zien en ontdekken van zijn rijkdommen, en daarbij gaat mijn aandacht in het bijzonder uit naar jongeren en pasbekeerden.

Gerard Hoddenbagh, Brunssum
Getrouwd met Gerda, 8 kinderen, 14 kleinkinderen (11 − 0 jaar). Opgegroeid in Den Haag in een christelijk gezin. Met 13 jaar Jezus in mijn hart gevraagd en gedoopt. Daarna ben ik van mijn 15de tot mijn 21ste afgedwaald. Na mijn militaire diensttijd ben ik radicaal tot God teruggekeerd met het verlangen om de Heer Jezus te volgen waar Hij mij zendt. Opleiding: vliegtuig instrumentmonteur (Anthony Fokkerschool) en Sociale Academie (MBO − IW). Sinds 1975 fulltime in het werk van de Heer als evangelist en bijbelleraar in Brunssum en omgeving en regelmatig ook in het buitenland.

Dirk Jan Janssen, Harderwijk
Getrouwd met Ilona, drie kinderen van 15, 14 en 5. Ik heb twee broers. Ik kwam tot levend geloof in 1993, waarna ik na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs fulltime het woord ben gaan onderwijzen, o.a. in de prediking. Het is mijn verlangen dat gelovigen groeien in de gezonde leer, zodat ze geworteld zijn in de Heer Jezus. Zie verder mijn website: dirkjanjansen.nl.

Tony Jonathan, Arnhem
Getrouwd met Trix, 6 kinderen en 12 kleinkinderen. Geboren en opgegroeid in Indonesië. Jeugdarts bij AZC−kinderen.

Ger de Koning, Middelburg
Sinds mijn volledige overgave aan de Heer Jezus Christus − rond 1970 − is het Woord van God “mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart” (Jer. 15:16) geworden. Dit resulteerde in het schrijven van eenvoudige, maar niet oppervlakkige, commentaren over alle Bijbelboeken en over verschillende Bijbelse onderwerpen. Daarvan zijn er diverse vertaald in andere talen. Zie kingcomments.com en oudesporen.nl. Verder zijn er veel mogelijkheden om het Woord van God te onderwijzen in toespraken, bijbellezingen en op conferenties in binnen− en buitenland. Ik ben getrouwd met Willy. We hebben zes kinderen en achttien kleinkinderen.

Gerard Kramer, Brunssum
Getrouwd met Corrie, 6 kinderen, 10 kleinkinderen. In een christelijk gezin opgegroeid, heb een Timotheus−bekering gehad. Heb klassieke talen en geschiedenis gestudeerd, en was tot september 2018 docent in deze vakken. Ik spreek regelmatig over Bijbelse onderwerpen, heb Bijbelcommentaren geschreven en schrijf voor ‘Rechtstreeks’ en ‘Focus op de Bijbel’.

Andries Loos, Zwolle
Al bijna een halve eeuw gelukkig getrouwd met Ike. We kregen vijf kinderen en momenteel zijn we opa en oma van tien kleinkinderen. In een christelijk gezin opgegroeid en tot bekering gekomen in mijn puberteit. Sinds die tijd een verlangen gehad de Heer Jezus beter te leren kennen. Daartoe had ik alle gelegenheid, want ik kon mee met anderen naar Bijbelstudieconferenties en andere Bijbelstudiedagen. Mijn opleiding aan de Hervormde Kweekschool in Zwolle heb ik in 1971 met succes mogen afronden. Ongeveer 44 jaar met plezier werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht en directeur. Daarnaast samen met een redactieteam het jeugdmaandblad ‘Vast &Zeker’ geredigeerd en in de vakanties kampwerk in Laag−Soeren mogen doen. Nu ben ik met pensioen en mag vrijwilligerswerk bij Uitgeverij Daniël doen.

Jan Remmelink
Ik ben heel laat getrouwd, geen kinderen. Op mijn 13e tot geloof gekomen, daarna in een jarenlange crisis geraakt die mij uiteindelijk tot grote zegen werd. Na een talenstudie 12 jaar in Duitsland gewoond, sinds 2002 weer terug in Nederland en werkzaam in het bedrijfsleven. Naast mijn werk veel bezig met pastoraal− en jeugdwerk. Steeds weer op zoek naar wat de Bijbel bedoelt en hoe wij dat vertalen naar ons dagelijks leven.

Willem van Duijn, Katwijk
Getrouwd en heb 3 kinderen. Op mijn 17e jaar liet ik mij dopen en na vallen en opstaan een enthousiaste discipel van Jezus geworden. Na een opleiding in de Groenvoorziening ben ik bij de gemeente Katwijk in dit vakgebied aan het werk gegaan en ben nu Wijkbeheerder van de buitenruimte en ga naar de Vergadering van Gelovigen te Katwijk.