Op zondag 12 februari 2023 zal er een doopdienst zijn. Wanneer je met heel je hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, mag je je laten dopen (Handelingen 8:37). Door de doop laat je zien dat je je oude leven wilt achterlaten en een nieuw leven met Jezus Christus wilt gaan leven.

Het getuigenis van wat God doet in de levens van mensen mogen we vieren op deze morgen.