Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God
Kan een christen nog verloren gaan?

Van Ds. H.G Koekkoek

Dit boekje is een studieboek en geen roman of verhaal maar daarom niet minder aan te bevelen.

In het boek beschrijft Ds. Koekkoek op eenvoudige wijze het verschil tussen het in de Bijbel veelgenoemde Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God. Een goed begrip van deze koninkrijken is van essentieel belang om de inhoud van m.n. het evangelie van Mattheus  en de profeten uit het OT goed te begrijpen.

Door de eeuwen van de kerkbedeling heen zijn talloze gelovigen radeloos geworden door de leer dat “men wel geroepen kon zijn” maar “dat weinigen daadwerkelijk het koninkrijk zullen ingaan” of wanneer je eindelijk in dat koninkrijk binnengekomen bent je de kans loopt er weer uit verwijderd te worden omdat je geen “bruiloftskleed” aanhebt.  De strekking van deze leer was dat je eigenlijk nooit zeker wist of je gered was. Dit werd aangetoond door het aanhalen van de diverse vertellingen van de Here Jezus over het Koninkrijk der Hemelen.

Ds. Koekkoek stelt in zijn boek de logische vraag: “wat is het koninkrijk der Hemelen en wat is het koninkrijk van God?” en behandelt systematisch deze twee onderwerpen met als doel om aan te tonen dat het evangelie van het koninkrijk (Bekeer u want het koninkrijk der Hemelen is nabij) alleen gericht is op Israël en in geen enkel opzicht op de Gemeente van de Here Jezus Christus te projecteren is.

Het boek telt ongeveer 130 pagina’s die lekker vlot doorleesbaar zijn en citeert Bijbelteksten naast elkaar uit verschillende Bijbelvertalingen.

Dit leerzame en zeer goed leesbare boekje is een absolute aanrader voor iedereen die Gods Woord serieus wil nemen en verdieping en verduidelijking wil over wat nu precies het evangelie van het koninkrijk is en hoe wij als gelovigen in de genadebedeling dit evangelie moeten zien.

Twee vragen die als een rode lijn door dit boekje heenlopen zijn: “Kan een christen nog verloren gaan?” en “Is Jezus koning van de Gemeente?”. De antwoorden op die twee vragen worden ook in deze 130 pagina’s beantwoord.

Als slechte lezer heeft het mij 2 avonden gekost om dit boekje door te lezen, als je eraan begint en het onderwerp heeft je interesse, zal het je grijpen en wil je graag door blijven lezen omdat de materie eindeloos interessant en vooral relevant is, voor de Gemeente en de gelovige in 2016.

Recensie geschreven door: Peter Slingerland.