Ik zal u niet als wezen achterlaten
Over het werk van de Heilige Geest

Over het werk van de Heilige Geest zijn al veel boeken geschreven. Waarom dan nog dit boekje van Ds. Henk Schouten, uitgegeven bij Het Zoeklicht in 2013?

De schrijver zelf is daarover heel duidelijk. Hij ziet de huidige tijd als een tijd waarin de tegenstander van God zich bedient van middelen om zich meer en meer de kerk in te wringen. De vele accenten die tegenwoordig gelegd worden op het werk van de Geest (tongentaal, manifestaties, ervaringen) bewerken een verandering in de kerk. Een verandering die ervoor zorgt dat de tegenstander steeds meer ruimte krijgt in de kerk waardoor gelovigen weggetrokken worden van de waarheid.

De schrijver vindt het belangrijk dat Gods kinderen van deze ontwikkeling op de hoogte zijn. Hij laat daarom nog eens op een eenvoudige manier zien wat de Bijbel ons nu echt leert over het werk van de Heilige Geest, los van wat mensen ervaren hebben of wat men zegt.

Aan de hand van Bijbelteksten begint de schrijver met het aantonen dat de Heilige Geest een goddelijke Persoon is en niet een soort kracht. Vervolgens laat hij zien hoe Gods Geest werkte in het Oude Testament, in de Evangeliën, op de Pinksterdag en hoe door Gods Geest de Gemeente  is gevormd. Hierbij wordt een hele goede en heldere uitleg gegeven over wat er met de ‘doop met de Heilige Geest’ en ‘dopen met vuur ‘ wordt bedoeld. Twee begrippen waarover veel onbegrip bestaat maar waarover de Bijbel eigenlijk heel duidelijk is. Hierna worden de gaven van de Geest uitgelegd zoals tongentaal, profetie, krachten en genezingen. Stuk voor stuk gaven waarvan het belangrijk is dat begrepen wordt dat ze gegeven zijn voor een bepaalde tijd en met een duidelijk doel. Het laatste hoofdstuk gaat over de vrucht van de Geest, de kenmerken die in ieder kind van God zichtbaar moeten worden.

Ds. Henk Schouten geeft met dit heldere boekje een duidelijke uitleg over het werk van de Heilige Geest. Het is voor ons gelovigen, die ons leven willen laten leiden door de Geest van God, nodig om het werk van de Geest te leren kennen. Juist ook vanwege de waarschuwing die Ds. Henk Schouten afgeeft waarvan ik denk dat we deze alle ten harte moeten nemen om wakker en waakzaam te blijven.

Het boekje leest gemakkelijk, heeft nog geen 100 pagina’s en is bij mij te lenen.

Deze recensie is geschreven door Jaco de Vries.