“Rondom de enge poort”

Een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus

Door: Charles Haddon Spurgeon

Bijna iedereen kent wel iemand die geïnteresseerd is in het christelijke geloof. Ze zijn op zoek naar de waarheid, bezoeken kerkdiensten en/of evangelisatiebijeenkomsten en toch,…iets houd ze tegen om tot reddend geloof te komen.

De bekende Britse prediker Charles Spurgeon houdt ons in dit 95 bladzijden tellende boekje een beeld voor van een zoeker die zo dicht gekomen is bij de “enge poort” (Matth. 7:13) maar om wat voor reden niet ingaat,…om wat voor reden dan ook.
Hij gaat logisch en bijbels argumenterend in gesprek met deze zoeker om aan te geven dat het essentieel is voor redding om in te gaan door de poort (Christus). We kunnen dit boekje dan ook pure evangelisatie noemen zonder het als een studieboekje te kwalificeren aangezien er niet veel Bijbelteksten worden genoemd. De gebruikte argumenten echter zijn stuk voor stuk bijbels onderbouwd.
Het doel is dan ook niet om de zoeker te onderwerpen aan een diepgaande Bijbelstudie maar op basis van logische en Bijbelse argumenten (met zeer veel beeldspraak) de zoeker te overtuigen om zijn of haar vertrouwen volledig te richten op het verlossende werk van Christus aan het kruis, zich te bekeren van de zonde en te rusten in Hem die alles heeft volbracht.

Spurgeon heeft dit boekje geschreven in 1890 en dat is te merken in de Nederlandse vertaling. Deze doet iets “ouderwets” aan vwb taalgebruik en zinsconstructie, wat de leesbaarheid anno 2016 niet altijd ten goede komt. Toch is dit boekje zeer aan te bevelen, al is het alleen maar omdat het inhoudelijk van enorm grote waarde is voor degene die echt “staan te dralen” aan die poort en toch niet binnen komen”.

“Rondom de enge poort” is nog steeds goed verkrijgbaar in de detailhandel. Online-webshops leveren het boekje ook en op diverse websites is de digitale versie zelfs gratis te downloaden. Dus gemakkelijk voor op de E-reader of tablet ed.
Zelf ben ik in bezit van een hard-copy exemplaar die bij mij te leen is.

Enkele bronnen:
http://www.theologienet.nl/documenten/Spurgeon,C.H.%20Raad%20voor%20zoekenen.pdf
https://archive.org/details/aroundwicketgate00spur (Engels)
Recensie geschreven door Peter Slingerland