Blijven bidden. Bidden is praten met God, maar wat is het nog meer? Er valt iets te leren en te oefenen. De Here Jezus legt dat uit in Lukas 11 en 18.