Welke keuze maak je als het mis gaat? Wat deed de Here Jezus?
(Jesaja 52:13-53:6 en Mattheus 16:21-23)