Wat laat je na? Zeven punten uit 1 Kronieken 22 waar in David aan Salomo de opdracht geeft om de tempel te bouwen.