Leven vanuit de opstanding van Jezus Christus (Filippenzen 3:4-15).