De integere kracht van Jezus Christus aan het kruis.