Jezus geeft je menselijkheid terug (Marcus 5:1-20).