De kandelaar: beeld van de Here Jezus en hoe de Heilige Geest op Hem ons laat zien (Exodus 25).