Laatste woorden, een frisse blik op Mattheüs 28:16-20