Geen huichelarij, een belangrijke aansporing tot een goede houding (Lucas 11:37-43).