Thema: Vruchtdragen. Johannes 15:1-8, met daarbij de verwijzingen naar Johannes 14:8-9; Exodus 3:13-14; Galaten 5:22.