Verkondiging over Habakuk die in hele moeilijke tijden leefde. Vanuit zijn geloof en relatie met God was hij voorbereid en vanuit die relatie kon hij de vreugde vasthouden en zeggen ‘de Heere Here is mijn kracht’. Ook besproken zijn Jeremia 25:9-10; Filippenzen 4:12-13 en 6-7; Psalm 62:6-9.