Over 1 Johannes 5 Geloof, getuigen en ook het zeker mogen weten van het eeuwige leven bij God de Vader. Overige aangehaalde teksten: Galaten 5:6; 1 Johannes 2:15-17; Jacobus 1:13-15; Marcus 3:9; Kolossenzen 4:2 en 12.