Liefde blijkt. Over 1 Johannes 4, met name over vers 7, 11 en 12. Overige teksten zijn 2 Petrus 1:3-9, 2 Korinthe 5:14-15 en Efeze 3:17-21.