Thema: ‘Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.’ Over het lied van Jean Sibelius en David die zich ‘sterkte in de HEERE, zijn God.’ (1 Samuël 30:6)