Helaas is er geen opname gemaakt van de verkondiging. Mijn excuses, Rens Filius

Het thema was: Crisistijd = genadetijd

Zelfs aan het kruis had de Here Jezus Christus oog voor de ander, Hij deelde zelfs in Zijn lijden. Ook wij mogen delen in deze tijd zoals de Here Jezus deed door om te zien naar elkaar, er voor elkaar te zijn en voor elkaar te bidden.

Er is gelezen uit Marcus 15:34; Romeinen 8:34; 2 Corinthiërs 5:14-15; Johannes  8:29; Romeinen 8:29; 1 Tess. 4:13 en Openbaring 1:3-8.

In deze tijd is het goed om te bidden voor:

  1. De mensen die lijden onder de coronacrisis, zowel in gezondheid als op andere wijze.
  2. De werkers in de zorg die grote inspanningen leveren. Soms met het gevaar voor eigen gezondheid.
  3. Voor de leiders in de wereld. Dat ze Gods almacht erkennen en Zijn wijsheid zoeken.
  4. Voor het ingrijpen van God om een einde aan de epidemie.
  5. Dat dit mag leiden tot bekering tot de Here Jezus en de vervolging van Christenen mag stoppen.