Overdenking van Mattheüs 27:38-53 (kern vers 46) ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’