God (beter) leren kennen: Lessen uit het leven van Elia (1 Koningen 19:1-18).