Hoe God ook met de stamboom van Jezus Christus een boodschap heeft: Zijn plan, vergeving voor ‘gewone’ mensen (Mattheüs 1).