In de loop van 2024 hebben we als gemeente de (technische) voorzieningen beschikbaar om de dienst te kunnen vertalen in het Engels. U krijgt dan een koptelefoon in bruikleen waarmee u de dienst in het Engels kunt volgen. Vanachter uit de zaal wordt er vertaald. Wilt u de dienst bezoeken en behoefte hebben aan vertaling, geeft u dit dan vóóraf aan achter in de zaal (bij de techniek).

We zien u graag in de dienst.