Preken en studies mei 2020

4 Items

Br. Henk Houwink 24-5-2020

Genade. In 2 Timotheüs 2:1 zegt Paulus ‘word gesterkt in de genade’. Andere teksten die besproken worden zijn 2Korinte 12:9; Titus 2:11-12; Hebreeën 4:16 en Psalm 127:1.

Br. Peter Hartman 17-5-2020

Thema: Vruchtdragen. Johannes 15:1-8, met daarbij de verwijzingen naar Johannes 14:8-9; Exodus 3:13-14; Galaten 5:22.

Br. Christian Stier 10-5-2020

Verkondiging over Habakuk die in hele moeilijke tijden leefde. Vanuit zijn geloof en relatie met God was hij voorbereid en vanuit die relatie kon hij de vreugde vasthouden en zeggen ‘de Heere Here is mijn kracht’. Ook besproken zijn Jeremia 25:9-10; Filippenzen 4:12-13 en 6-7; Psalm 62:6-9.

Br. Henri Koehorst 3-5-2020

Over 1 Johannes 5 Geloof, getuigen en ook het zeker mogen weten van het eeuwige leven bij God de Vader. Overige aangehaalde teksten: Galaten 5:6; 1 Johannes 2:15-17; Jacobus 1:13-15; Marcus 3:9; Kolossenzen 4:2 en 12.

Menu