Preken en studies april 2020

5 Items

Br. Henri Koehorst 26-4-2020

Liefde blijkt. Over 1 Johannes 4, met name over vers 7, 11 en 12. Overige teksten zijn 2 Petrus 1:3-9, 2 Korinthe 5:14-15 en Efeze 3:17-21.

Br. Ruud van Delft 19-4-2020

Thema: ‘Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.’ Over het lied van Jean Sibelius en David die zich ‘sterkte in de HEERE, zijn God.’ (1 Samuël 30:6)

Br. H. Koehorst Eerste Paasdag 12-4-2020

Helaas is er geen opname gemaakt van de verkondiging. Mijn excuses, Rens Filius Het thema was: Crisistijd = genadetijd Zelfs aan het kruis had de Here Jezus Christus oog voor de ander, Hij deelde zelfs in Zijn lijden. Ook wij mogen delen in deze tijd zoals de Here Jezus deed door om te zien naar […]

Goede Vrijdag 2020

Overdenking van Mattheüs 27:38-53 (kern vers 46) ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

Menu